Nhân dịp được 100 ngày mất của thằng bạn thân tôi liền đến thắp hương cho nó mang tiếng là anh em thân thiết với nhau nhưng lúc nó mất tôi đang bận công việc. Hôm nay  Saori Okumura  vợ của thằng bạn nó ra tiếp tôi anh em ạ. NHìn thấy con vợ thằng bạn xinh và dâm như thế này lòng tôi thấy rạo rực cmnr. Biết chắc lúc này trong nhà không còn có ai khác tôi đã liền lại gần em nó và mong muốn được thay thằng bạn thân chăm sóc em nó đến hết đời. Rồi mọi chuyện diễn ra khá là nhanh chóng vì em nó cũng đang khá là nứng rồi.

Saori Okumura

Saori Okumura